Skip to content

CATALUNYA PER LA PAU

CRIDA PER LA MANIFESTACIÓ DEL 25 DE FEBRER DE 2023 

Solidaritat amb el poble ucraïnès i amb les víctimes de totes las guerres. Demanem un alto el foc, el retorn a la taula de negociació i la prohibició de totes las armes nuclears.

La invasió de Rússia a Ucraïna constitueix una clara violació del dret internacional.  Aquesta devastadora guerra està provocant milers de víctimes, destrucció d’infraestructures  civils, més de 8 milions de persones refugiades ucraïneses per tot Europa i una crisi ambiental,  energètica i social amb conseqüències planetàries que afecta sobretot als països més pobres.  

 La guerra a Ucraïna s’afegeix a la trentena de guerres i conflictes oberts que hi ha  actualment al món. La humanitat i el planeta no poden acceptar que les disputes es resolguin  mitjançant el recurs de les armes, les bombes i les matances. És un camí sense retorn que deixa  els països pitjor de com els ha trobat. La guerra és una derrota de la humanitat. És una  vergonya!  

La societat civil de Catalunya ha madurat una llarga tradició pacifista i en el passat ha  organitzat grans manifestacions per la pau. Les entitats aplegades al voltant de la crida  “CATALUNYA PER LA PAU” volem fer sentir la nostra veu en solidaritat amb el poble  ucraïnès i amb les víctimes de totes les guerres i en especial els col·lectius més desprotegits,  com les dones, els infants o la classe treballadora, a la que s’està precaritzant encara més en  nom de la guerra. Demanem un alto el foc i la creació d’una taula de negociació per salvar  vides i per aturar la devastació d’Ucraïna. Així mateix, demanem la prohibició de totes les  armes nuclears.  

 La guerra a Ucraïna s’ha d’aturar immediatament. Prou patiment, prou morts, prou  destrucció! La pau és el futur.  

Les institucions del nostre país, els estats membres de la Unió Europea conjuntament  amb Nacions Unides han de tenir un paper més actiu i han d’assumir la responsabilitat  d’impulsar unes negociacions, aturar l’escalada militar i aconseguir un alto el foc immediat.  És urgent treballar per una solució política del conflicte i, mentrestant, assegurar l’acollida i  l’ajut humanitari a les persones refugiades.  

S’han de posar tots els recursos i mitjans de la diplomàcia per fer prevaldre el respecte  al dret internacional i reunir els representants de tots els governs implicats perquè sigui  possible trobar una pau justa. Cal retornar al model de seguretat compartida i comprometre  tots els estats a eliminar les armes nuclears, reduir la despesa militar a favor d’inversions per  lluitar contra la pobresa, per finançar la transició ecològica i el treball digne.  

Demanem que les nostres institucions assumeixin aquesta agenda de pau i treballin en  tots els fòrums europeus i internacionals pel seu acompliment.  

PER LES VÍCTIMES I EL POBLE UCRAÏNÈS: ALTO AL FOC IMMEDIAT,  SOLUCIÓ PACÍFICA AL CONFLICTE I PROHIBICIÓ DE TOTES LES ARMES  NUCLEARS!  

 Barcelona, gener de 2023 

Col lectiu UNITARIO per la Pau

Llamamiento para la manifestación del 25 de febrero de 2023

Paseo de Gracia de Barcelona,
esquina calle Provenza, 17 horas

Solidaridad con el pueblo ucraniano y con las víctimas de todas las guerras. Pedimos un alto el fuego, el retorno a la mesa de negociaciones y la prohibición de todas las armas nucleares.

* * *

La invasión de Ucrania por Rusia constituyó una clara violación del derecho internacional. Esta devastadora guerra está provocando miles de víctimas, destrucción de infraestructuras civiles, más de ocho millones de refugiados ucranianos repartidos por toda Europa y una crisis ambiental, energética y social con consecuencias planetarias que afectan sobre todo a los países más pobres.

La guerra de Ucrania se añade a la trentena de guerras y conflictos abiertos que hay actualmente en el mundo. La humanidad y el planeta no pueden aceptar que las disputas se resuelvan mediante el recurso a las armas, las bombas y las matanzas. La guerra es una derrota de la humanidad. Es un camino sin retorno que deja a los países peores de como los encontró. ¡Es una vergüenza!

La sociedad civil de Cataluña ha madurado una larga tradición pacifista y en el pasado ha organizado grandes manifestaciones por la paz. Las entidades reunidas a favor del llamamiento CATALUÑA POR LA PAZ* queremos hacer sentir nuestra voz en solidaridad con el pueblo ucraniano y con todas las víctimas de todas las guerras y, en especial, con los colectivos más desprotegidos, como las mujeres, los niños o la clase trabajadora en general a la que se está precarizando todavía más en nombre de la guerra. Pedimos un alto el fuego y la creación de una mesa de negociaciones para salvar vidas y para detener la devastación de Ucrania. Al mismo tiempo, exigimos la prohibición de todas las armas nucleares.

La guerra de Ucrania debe detenerse inmediatamente. ¡Basta de sufrimiento, basta de muertos, basta de destrucción! La paz es el futuro.

Las instituciones de nuestro país y los estados miembros de la Unión Europea, conjuntamente con Naciones Unidas, deben tener un rol más activo y deben asumir la responsabilidad de impulsar unas negociaciones, detener la escalada militar y conseguir un alto el fuego inmediato. Es urgente trabajar para una solución política al conflicto y, mientras tanto, garantizar la acogida y la ayuda humanitaria a las personas refugiadas.

Se deben poner todos los recursos y medios de la diplomacia para hacer prevalecer el respeto al derecho internacional y reunir los representantes de todos los gobiernos implicados para que sea posible una paz justa. Hay que retornar al modelo de seguridad compartida y conseguir el compromiso de todos los estados de eliminar las armas nucleares, reducir el gasto militar para librar recursos a favor de las inversiones necesarias para luchar contra la pobreza, para financiar la transición ecológica y el trabajo digno.

Reclamamos que nuestras instituciones asuman esta agenda de paz y trabajen en todos los foros europeos e internacionales para su realización.

¡POR LAS VÍCTIMAS Y EL PUEBLO UCRANIANO: ALTO EL FUEGO INMEDIATO, SOLUCIÓN PACÍFICA AL CONFLICTO Y PROHIBICIÓN DE TODAS LAS ARMAS NUCLEARES!

Barcelona, enero de 2023

* CATALUÑA POR LA PAZ agrupa a Plataforma Aturem la Guerra, Plataforma por la Paz No a las guerras OTAN NO, Comunitat de Sant Egidi, Open Arms, Fundipau, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Marx 21, Sodepau, Ecologistas en Acción, Marea Pensionista, CIEMEN, ATTAC, UGT, CC. OO., ERC, Òmnium Cultural, EaCAT, AIREs y Anticapitalistas.

ATTAC España, no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.